بتاشیمی

بتاشیمی عرضه کننده مواد شیمیایی،تجهیزات آزمایشگاهی و انواع کاغذ صافی whatman و chm

راه های ارتباط با بتاشیمی

بتاشیمی 02144854409

بتاشیمی 09101726009 09351001028

رفراکتومتر -ATAGO

بتا شیمی-محصولات ATAGO
رفراکتومتر ATAGO مدل
رفراکتومتر رومیزی چشمی/دارای ترمومتر دیجیتال (0-50c)brix:0-95% NAR-IT
رفراکتومتر رومیزی چشمی/دارای ترمومتر دیجیتال (0-120c)brix:0-95% NAR-2T
رفراکتومتر رومیزی چشمی/دارای ترمومتر دیجیتال (0-50c)brix:0-95% NAR-3T
رفراکتومتر رومیزی چشمی/جبران دمای اتومات brix:0-95% DR-A1
رفراکتومتر چشمی/جبران دمای اتومات brix:28-62% ATC-2E
رفراکتومتر چشمی/ brix:0-20% N-20E
رفراکتومتر چشمی/ brix:0-50% N-50E
رفراکتومتر جیبی دیجیتال brix :0-32%/ PR-32
رفراکتومتر جیبی دیجیتال brix :0-45%/ PR-101 ALPHA

کلیه حقوق این سایت متعلق به بتا شیمی می باشد

طراحی و پیاده سازی Tina

Search