بتاشیمی

بتاشیمی عرضه کننده مواد شیمیایی،تجهیزات آزمایشگاهی و انواع کاغذ صافی whatman و chm

راه های ارتباط با بتاشیمی

بتاشیمی 02144854409

بتاشیمی 09101726009 09351001028

فیلترهای سرسرنگی ممبران

بتا شیمی-ممبران
توضیحات تعداد در بسته تعداد در کارتون
فیلتر سر سرنگی PES 0.22(μm) قطر 30(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی PES 0.45(μm) قطر 30(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی CA 0.22(μm) قطر 13(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی CA 0.45(μm) قطر 13(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی CA 0.22(μm) قطر 25(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی CA 0.45(μm) قطر 25(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی CA 0.22(μm) قطر 30(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی CA 0.45(μm) قطر 30(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی CA 0.22(μm) قطر 33(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی CA 0.45(μm) قطر 33(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی MCE 0.22(μm) قطر 30(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی MCE 0.45(μm) قطر 30(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی PVDF 0.22(μm) قطر 13(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی PVDF 0.45(μm) قطر 13(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی PVDF 0.22(μm) قطر 30(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی PVDF 0.45(μm) قطر 30(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی PVDF/SL 0.22(μm) قطر 30(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی PVDF/SL 0.45(μm) قطر 30(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی Nylon 0.22(μm) قطر 30(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی Nylon 0.45(μm) قطر 30(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی PTFE/SB 0.22(μm) قطر 13(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی PTFE/SB 0.45(μm) قطر 13(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی PTFE/SB 0.22(μm) قطر 30(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی PTFE/SB 0.45(μm) قطر 30(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی PTFE/SL 0.22(μm) قطر 13(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی PTFE/SL 0.45(μm) قطر 13(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی PTFE/SL 0.22(μm) قطر 30(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی PTFE/SL 0.45(μm) قطر 30(mm) 50 1
فیلتر سر سرنگی PTFE/SB 0.22(μm) قطر 500 1 1

کلیه حقوق این سایت متعلق به بتا شیمی می باشد

طراحی و پیاده سازی Tina

Search